Til deg som ferdes på Fornebulandet. Å bygge et godt samfunn på mikronivå

Om man bygger, jobber eller bor på Fornebulandet, kommer man ikke unna den store utviklingen. Et helt nytt bysamfunn med alt hva det innebærer. Et svært prosjekt på mange nivåer. Dette har ledet til funderinger hos meg om hvordan bidra og bygge et ´godt´samfunn også på mikronivå. Hvordan styrkes et gryende samfunn på bakkenivå oss mennesker i mellom. Hvordan uttrykke vår intensjon gjennom handlinger i hverdagslivet?

Det jeg søker, sa Per Fugelli godt:”Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din”. Hold døra for noen med hendene fulle på senteret. Plukk opp smokken for en mamma som svett bærer et skrikende barn. Hils på naboen din. Del av hva du eier. Gi bort det du ikke trenger. La andres medgang og gleder bli også din. Selv folk du ikke kjenner så godt. Måk naboens din inngang fri for snø. Møt mennesker med hele deg.

Når jeg ser folk handler slik der jeg står i køen for kaffe eller vente på bussen på Fornebu vest. Da blir jeg så glad.

På et mikronivå: vær forandringen du ønsker å se i samfunnet og således styrk felleskapet du er en del av! Når det er sagt, jeg også er drita sur noen dager. Det er ingen appell om perfeksjon, da dette ikke finnes uansett. Dog tror jeg på at mye er gjort bare man er bevisst.

Det blir spennende å utvikle seg sammen med Fornebu!

Photo by Tim Marshall on Unsplash